Nauczyciele
27.10.2009.Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Samorządowych

1. Barańska Dorota - nauczyciel świetlicy, języka polskiego

2. Bielecka Joanna - nauczyciel chemii

3.  Chmielewska Katarzyna - język angielski

4. Chojnacka Katarzyna - nauczyciel geografii i podstaw przedsiebiorczości

5. Chojnacka Magdalena - język rosyjski

6. Chotomska Anna - nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych

7. Chrzanowska Krystyna - nauczyciel przedmiotów zawodowych

8. Chrzanowski Sławomir - nauczyciel przedmiotów zawodowych

9. Cybulska Edyta - nauczyciel świetlicy

10. Danielewicz Agnieszka - nauczyciel języka polskiego

11. Danielewicz Andrzej - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

12. Dul Paweł - nauczyciel informatyki, 

13. Gajewski Krzysztof - nauczyciel wychowania fizycznego

14. Giziński Jarosław - nauczyciel muzyki

15. Grosińska Małgorzata - nauczyciel matematyki

16. Joniak Anna- nauczyciel geografii

17. Klimek Katarzyna - nauczyciel chemii i biologii

18. Kolczyński Marek - nauczyciel religii, informatyki, biologii

19.Kornacka Aneta - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

20. Kowalska Renata - nauczyciel religii

21. Krzemińska Lidia - nauczyciel języka angielskiego, opiekun zespołu ludowego

22. Laskowska Iwona -  nauczyciel języka polskiego

23. Liszewski Daniel - nauczyciel wychowania fizycznego

24. Łyczkowski Rafał - nauczyciel języka angielskiego

25. Makowska Edyta - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

26. Olszewska Magdalena - nauczyciel języka polskiego, biblioteka

27. Pyrzanowski Marek - nauczyciel plastyki, techniki

28. Rutkowska Ilona - nauczyciel języka niemieckigo

29. Różycka Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego

30. Rypińska Ilona - nauczyciel wychowania fizycznego

31. Siwiec Krystyna - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

32. Sobczak Monika - nauczyciel świetlicy

33. Spłocharska Anna - nauczyciel biologii

34. Stawiska - Kapela Bożena - psycholog

35. Szatkowska Małgorzata - nauczyciel matematyki

36. Śmigielska Ewa- pedagog szkolny

37. Tatar Grażyna - nauczyciel języka polskiego

38. Walczak Katarzyna - nauczyciel fizyki, informatyki

39. Wasilewska Aneta - nauczyciel matematyki

40. Wilamowska Marta - nauczyciel geografii, świetlicy

41. Wojda Barbara - nauczyciel matematyki

42. Żmijewska Monika - nauczyciel języka polskiego, opiekun zespołu ludowego

43. Żmijewska-Podlińska Katarzyna - nauczyciel języka polskiego