Start arrow Dokumenty Szkoły
Dokumenty Szkoły PDF Drukuj Email
27.10.2009.
RAPORTY Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Technikum

Procedury bezpieczeństwa w szkole
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015/2016

Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Statut Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Plan działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym w roku szkolnym 2015/2016
Program wychowawczy Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Regulamin pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo turystycznych w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Regulamin Ucznia Klasy Sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym  

 

GIMNAZJUM


Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu Kościelnym na rok szkolny 2016/2017

                                     LICEUM