Start arrow Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Samorządowych
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Samorządowych PDF Drukuj Email
27.11.2011.

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzą: Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum.

ZSS to szkoła nowoczesna i otwarta na świat, która stwarza uczniom warunki do:

1. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

2. kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

3. kształcenia umiejętności współżycia w zespole,

4. korzystania z różnych źródeł wiedzy,

5. rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

6. świadomego stosowania się w życiu do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

7. rozwijania takich cech jak: krytycyzm, pracowitość, odpowiedzialność za swój rozwój, wrażliwość, godność, samodzielność, wytrwałość, szacunek dla praw człowieka.


GIMNAZJUM

LICEUM

TECHNIKUM