Start arrow Zespół Ludowy i Orkiestra
Zespół Ludowy i Orkiestra PDF Drukuj Email
08.08.2011.
Główne idee przyświecające powstaniu zespołu i orkiestry oraz cele działalności: 
 
- Kultywowanie lokalnej tradycji artystycznej.
 - Tworzenie warunków do rozwijania i zaspokajania artystycznych aspiracji młodzieży oraz do twórczego spędzania czasu wolnego.
- Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowej, polskiego folkloru i sztuki ludowej w kraju i za granicą.
- Przygotowanie członków zespołu i orkiestry do inicjowania i organizowania różnych form działalności kulturalnej oraz pobudzanie ich aktywności w tym zakresie.
- Promocja szkoły, miejscowości, regionu oraz kraju w czasie koncertów i wyjazdów.
- Dostarczanie wrażeń artystycznych poprzez atrakcyjność tańca, muzyki i śpiewu oraz różnorodność strojów.

 Historia Zespołu Ludowego "Zawidzanie" 

              Zespół Tańca Ludowego „Zawidzanie” powstał w 2005r. Inicjatorem jego powstania, jak również dotychczasowym opiekunem jest dyrektor szkoły pani Krystyna Siwiec. Pierwszym choreografem była pani Jadwiga Chojnacka a następnie pani Monika Żmijewska i pani Lidia Krzemińska. Od 2009r. kierownikiem artystycznym i głównym choreografem jest pan Tomasz Panek. Zespołowi towarzyszy 7-osobowa kapela ludowa pod kierownictwem pana Jarosława Gizińskiego.
Zespół „Zawidzanie” liczy 26 członków. Obecnie w programie zespół posiada tańce łowickie, krakowskie jak również suitę rzeszowską. Mimo krótkiego okresu działalności Zespół Tańca Ludowego „Zawidzanie” odniósł wiele sukcesów na przeglądach i festiwalach, m.in.:
- III miejsce na I Mazowieckim Festiwalu Zespołów Ludowych
- wyróżnienie na Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w 2008r.
- prezentacja folkloru Mazowsza podczas Festiwalu Kultury Polskiej „Znad Issy”, organizowanego przez Wspólnotę Polską na Litwie w 2009r.
             W 2010r. Zespół „Zawidzanie” prezentował swoje umiejętności w Pasłęku, a także na koncertach w Świnoujściu i Niemczech, gdzie brał udział w Festiwalu Folklor Sztuki „Lato nad Świną”, gdzie spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem.
            Zespół „Zawidzanie” wystąpił również podczas Dożynek województwa Mazowieckiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz podczas gminnych Dożynek w Zawidzu Kościelnym. Ponadto uczniowie reprezentowali województwo mazowieckie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.
Zespół rozwija się dzięki życzliwości i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a w szczególności Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika, Wójta Gminy Zawidz- pana Wojciecha Gajewskiego, Rady Rodziców, Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Płocku, a także lokalnych sponsorów, w szczególności Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Płocku oraz firmy .

Historia Młodzieżowej Orkiestry Dętej

              Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 2000r. przy Gimnazjum Publicznym w Zawidzu. Jej pierwszym kapelmistrzem został absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy mgr Andrzej Wojtas. Od samego początku istnienia orkiestra uświetniała swoją grą wszystkie uroczystości szkolne a także gminne. Dzięki władzom lokalnym i dyrekcji szkoły, systematycznie uzupełniane było instrumentami, a dzięki uprzejmości pana Jana Wojtasa orkiestra wzbogacała się o nowy repertuar.
              W roku 2006 po rezygnacji z funkcji kapelmistrza pana Andrzeja Wojtasa, stanowisko to obejmuje rodowity zawidzanin mgr Jarosław Giziński, również absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pod jego kierunkiem orkiestra cały czas poszerza swój repertuar, uzupełnia brakujące instrumenty a także przy pomocy Wójta Gminy pana Wojciecha Gajewskiego została pięknie umundurowana.
               Orkiestra przez ostatnie lata odniosła wiele sukcesów na konkursach i przeglądach. Do największych osiągnięć można zaliczyć zajmowane od czterech lat czołowe miejsce na Mazowieckim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Instrumentalnych w Warszawie organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także pierwsze miejsce na czterech kolejnych edycjach Regionalnego Konkursu Zespołów Szkolnych w Płocku.
Na IV Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów i Orkiestr w Olsztynie otrzymała nagrodę specjalną za Najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora.
Poza tym orkiestra godnie reprezentowała naszą gminę na terenie całego kraju, a także poza jego granicami:
- w czerwcu 2009r. wzięła udział w Festiwalu Kultury Polskiej we Wilnie
-  w sierpniu koncert z okazji 65 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego organizowany przez panią prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz -Waltz
- w październiku 2009 r. koncert z okazji 80-cio lecia Salezjanów w Płocku
- w maju 2010r. koncert na Festynie Rodzinnym w Krośnie
- w lipcu b.r. udział w Festiwalu "Lato nad Świną" w Świnoujściu
- we wrześniu koncert w Amfiteatrze w Płocku na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej
A także wiele innych imprez niższej rangi.
         

Wycieczka do Karolina

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2010

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2011

Uroczyste obchody 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej i 5-lecia Zespołu Ludowego

"Beatlemania " w Sierpcu

Festiwal w Budapeszcie

Wigilijny Koncert Galowy

Festiwal - Słońce - Radość - Piękno

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Blanes Costa Brava

Film prezentujący Zespół Tańca Ludowego Zawidzanie

 

Terminarz Koncertowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy  Zespole  Szkół  Samorządowych

 im. Wł.St. Reymonta w  Zawidzu      


Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

 Koncerty, konkursy, festiwale i inne osiągnięcia zespołów wokalnych i wokalno- instrumentalnych, 
działających przy Zespole Szkół Samorządowych  w Zawidzu

Rok 2009

    Rok 2010

    Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013