ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ

NASZEJ SZKOŁY

OBECNA STRONA NIE JEST JUŻ

AKTUALIZOWANA

ZSS.ZAWIDZ.SZKOLNASTRONA.PL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

      Informacja  dla rodziców/ opiekunów prawnych  uczniów

  

      W związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, który odbędzie się

31 marca 2017r. ( piątek) Dyrektor Zespołu Szkól Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

informuje, że w szkole w tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

     

       Ponieważ przystąpienie do akcji strajkowej zadeklarowali wszyscy nauczyciele,

zwracam się z prośbą do Rodziców o pozostawienie dzieci w domu.

W przypadku braku takiej możliwości uczniowie, którzy tego dnia przyjdą do szkoły,

będą mieli zagwarantowaną opiekę wychowawczą.

                           

                                                              Dyrektor ZSS w Zawidzu Kościelnym 
 

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele...

W związku z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

zmianami w systemie oświaty prosimy o zapoznanie się z

zamieszczanymi niżej stanowiskami, apelami instytucji,

stowarzyszeń i innych podmiotów w przedmiotowej sprawie.

W miarę pojawiania się kolejnych będą one sukcesywnie dodawane.Polityka oparta na wiedzy

 Stanowisko OSKKO

Stanowisko środowisk naukowych

Stanowisko samorządów zrzeszonych w KWRiST

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Stanowisko środowisk uniwersyteckich

List polonistów do MEN

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

Stanowisko OSKKO z dnia 15.10.2016 r.

Stanowisko Rady Programowej FRDL

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich

Opinia - Mikołaj Herbst - UW, EUROREG i Instytut Badań Edukacyjnych

Opinia Ruchu Społecznego "Obywatele dla Edukacji"

https://wiedzadlapolityki.wordpress.com/2016/10/19/ministerstwo-w-krainie-badan-czyli-co-wynika-a-co-nie-z-prac-nukowych-o-gimnazjach/

Projekt ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe.  
Nauczycieli, gdzie jesteś?


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
       
 

   

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.