!!!UWAGA!!!
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
pani Krystyna Siwiec informuje, 
że osoby chętne do otrzymania paczek żywnościowych z Banku Żywności
mogą składać wnioski do dnia 30 września 2015 r.

Wnioski prosimy składać w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym w 
pokoju nr 7 w godzinach od 12:00- 14:00 
(przy hali sportowej)

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 664 740 789

                            


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.