UWAGA!
Rejestracja wniosków stypendialnych odbędzie się według poniższego
harmonogramu. Każdy uczeń przynosi ze sobą świadectwo
za rok szkolny 2015/2016. Uczniowie niepełnoletni przychodzą
z rodzicem (opiekunem prawnym).

 

PONIEDZIAŁEK (27.06.16) 
9.40-10.20 (Martyna Musińska)
10.20-11.00 (Michał Karolewski)
11.00-11.40 (Iza Brodowska)
11.40-12.20 (Jakub Kuźniewski)
12.20-13.00 (Ewa Piórkowska)
13.00-13.40 (Iza Siemiątkowska)
13.40-14.20 (Marlena Kluska)
14.20-15.00 (Klaudia Ruszkowalska)
15.00-15.40 (Anna Słupecka)


Wtorek (28.06.16)
9.00-9.40 (Ewelina Barańska)
9.40-10.20 (Kinga Pajewska)
10.20-11.00 (Natalia Grodek)
11.00-11.40 (Rutkowska Anna)
11.40-12.20 (Tyska Anita)
12.20-13.00 (Wiśniewska Anna)
13.00-13.40 (Drutowski Damian)

 

FILM - NASZA SZKOŁA 
 
 

                           


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.