UWAGA!

 

Dnia 07. 09. 2015 r (poniedziałek) w ZSS
od godziny 9.00 do 12.00 odbędzie 
się kiermasz podręczników szkolnych

 

 

 

 

                           


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.