Jeśli spełniasz poniższe warunki:

1. złożyłeś podanie o przyjęcie do klasy pierwszej liceum lub technikum
w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
w roku szkolnym 2016/2017,

2. zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do jednej z tych szkół,

3. potwierdzisz swój wybór poprzez złożenie oryginałów dokumentów
oraz oświadczenia o chęci nauki w naszej szkole,

 

zadzwoń do sekretariatu (24 276-61-97)  w dniach

25.07 – 29.07.16 w godzinach 8:30 – 13:00.

 

Organizujemy dla Was spotkanie integracyjny

z licznymi atrakcjami!

 

Skontaktuj się z nami – czeka Cię moc  wrażeń!!!

Taki początek roku szkolnego

zapamiętasz na długo!!!


                                           

FILM - NASZA SZKOŁA 
 
 

                           


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.