Uwaga !!!

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Gimnazjum, 
Liceum Ogólnokształcącego oraz II i III klasy Technikum 
odbędzie się dn. 23.05.2016r. (poniedziałek) o godzinie:

I tura: godz.: 1050

II tura: godz.: 1500

Tematyka:

1. Analiza wyników nauczania i  wychowania , informacja o
zagrożeniach niepromowaniem lub nieklasyfikowaniem

2. Sytuacja wychowawcza szkoły – omówienie wyników
oraz dalsza diagnoza.

 

 

                           


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.