Dyrektor Zespołu Szkól Samorządowych w Zawidzu Kościelnym informuje,że inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 rozpocznie się Mszą św. o godz.9:00.
Uczniowie zbierają się przed szkołą, a następnie z wychowawcami idą doKościoła. Uczniowie proszeni są o przybycie na uroczystość wszkolnych strojach galowych

 

Dowozy uczniów do szkoły dnia 01.09 2016 r.

 

PARAFIA ZAWIDZ
Jaworowo Kłódź-7:20
Jaworowo Lipa- 7:30
Kosemin-7:40
Jaworowo Jastrzębie-8:00, 8:10
Kosemin – 8:20, 8:30
Skoczkowo- Komorowo- 8:20
8:07, 8:45- Osiek remiza
8:10, 8:50- Żabowo

 

PARAFIA SŁUPIA

 

Mańkowo- 7:15
Kosmaczewo-7:20
Kowalewo-7:25
Gutowo- Stradzyno-7:30
Majki Małe-7:35
Majki Duże przy figurce-7:20
Słupia-7:38
Petrykozy-7:40

 

Do Szkoły Podstawowej w Słupi pół godzin później jak zwykle czyli od godziny 7:40 w Majkach Dużych

 

PARAFIA JEŻEWO

 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻEWIE

 Makomazy- 8:30

 Rekowo-8:45

Zgagowo Wieś-8:20

Skoczkowo-8:25

Stropkowo-8:30

 

Grąbiec-8:3O

 

Do Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

Makomazy-7:10

Rekowo-7:20

Grąbiec-7:30

Wola Grąbiecka i Zalesie-7:35

Stropkowo-7:55

Jeżewo-8:00

 Żytowo-8:05

 Młotkowo-8:10

Krzyżówka Zawidz-8:15

Szumanie-8:00

 

PARAFIA KOZIEBRODY

7:15  Budy Milewskie i Piaseczne

7:55, 8:35- Milewo

8:00, 8:40-Osiek Piaseczny

 

PARAFIA DROBIN

7:40, 8:20- Bełkowo

7:50, 8:30-Chabowo

                                           

FILM - NASZA SZKOŁA 
 
 

                           


 


  

 

  Zespół Szkół Samorządowych

Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

ul. Mazowiecka 47B

09-226 Zawidz Kościelny

tel/fax: 24 276-61-97

e-mail: zss@zawidz.pl 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ PROJEKTY:

 

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.